De uitzonderingen
Soms kan men als trimmer niet anders dan de vacht scheren, omdat de vacht zo vervilt zit. En dan bespreken we samen met de klant wat we gaan doen en hoe we in de toekomst beter kunnen samen werken .
De niet rassen
Deze worden volgens de vacht behandeld .

Onze oudjes
Als de hond te oud is om de volledige behandeling in een keer te doen, dan gaan we dat in 2 à 3 stappen doen .
Bij plukhonden gaan soms ook over tot het scheren van de vacht. Dit steeds in samenspraak met de klant.